Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om kvällens ärenden

Falköpings kommunfullmäktige håller sitt sammanträde måndagen den 24 september 2018, klockan 18:30 i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset

Strax före sammanträdet så får ni en genomgång av dagens ärendelista

Föredragningslistor och handlingar finner du här

Kvällens ärenden

1. Val av protokollsjusterare

2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

3. Besvarande av motion från Inger Lilja (V) med flera om ett Falköping som värnar alla barn

4. Besvarande av motion från Anna-Brita Fransson (L) om att förlänga bussturer på Norra Bestorp

5. Redovisning av kommunalt partistöd för år 2017 och utbetalning för år 2019

6. Markanvisningsavtal med Falköpings Hyresbostäder AB för kvarteret Diamanten

7. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2019

8. Avtackning av avgående ledamöter

Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies