Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om kvällens ärenden

Falköpings kommunfullmäktige håller sitt sammanträde måndagen den 29 oktober 2018, klockan 18:30 i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset

Strax före sammanträdet så får ni en genomgång av dagens ärendelista

Föredragningslistor och handlingar finner du här

Kvällens ärenden

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Information om länsstyrelsens protokoll om slutlig rösträkning och mandatfördelning vid val till kommunfullmäktige i Falköpings kommun för mandatperioden 2018–2022

 3. Information om Raoul Wallenberg Academys utmärkelse "Årets medmänskliga kommun"

 4. Information om arbetsordning för kommunfullmäktige i Falköpings kommun

 5. Information om bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Falköpings kommun

 6. Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunfullmäktige

 7. Val av kommunstyrelse och dess ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

 8. Val av kommunfullmäktiges valberedning och dess ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

 9. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 10. Besvarande av motion från Lena Sjödahl (M) om föreningsbidrag för fysisk aktivitet och social stimulans för våra äldre

 11. Försäljning av del av Friggeråker 25:8 till Jula Logistics AB

 12. Redovisning av obesvarade motioner oktober 2018

 13. Entledigande av Jessica Thunander (V) från uppdraget som ledamot kommunfullmäktige

 14. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies