Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Valärenden, del 1

 1. Val av kommunrevisionen
 2. Val av barn- och utbildningsnämnden
 3. Val av byggnadsnämnden
 4. Val av kompetens- och arbetslivsnämnden
 5. Val av kultur- och fritidsnämnden
 6. Val till nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg
 7. Val av socialnämnden
 8. Val av tekniska nämnden
 9. Val av valnämnden
 10. Val av krisledningsnämnden
 11. Val av överförmyndare
 12. Val till förbundsdirektionen för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
 13. Val till förbundsdirektionen för kommunalförbundet
 14. Val till Miljönämnden östra Skaraborg
 15. Val av revisor för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg
 16. Val till förbundsdirektionen för kommunalförbundet Skaraborgsvatten
 17. Val av revisor för kommunalförbundet Skaraborgsvatten
 18. Val till Skaraborgs kommunalförbunds förbundsfullmäktige
 19. Val till styrelsen för samordningsförbundet Östra Skaraborg
 20. Val av ägarrepresentant till ägarsamråd för samordningsförbundet Östra Skaraborg
 21. Val till Delregionalt kollektivtrafikråd i Skaraborg
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies