Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Valärenden, del 2

 1. Val av styrelsen för Ekehagens Forntidsby AB
 2. Val av lekmannarevisor för Ekehagens Forntidsby AB
 3. Val av ombud vid Ekehagens Forntidsby AB:s bolagsstämmor
 4. Val till styrelsen för Falbygdens Bredband AB – förslag
 5. Val av lekmannarevisor för Falbygdens Bredband AB
 6. Val av ombud vid Falbygdens Bredband AB:s bolagsstämmor
 7. Val av styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB
 8. Val av lekmannarevisor för Falköpings Hyresbostäder AB
 9. Val av ombud vid Falköpings Hyresbostäder AB:s bolagsstämmor
 10. Val av styrelsen för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg
 11. Val av lekmannarevisor för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg
 12. Val av styrelsen för Hotellfastigheter i Falköping AB
 13. Val av lekmannarevisor för Hotellfastigheter i Falköping AB
 14. Val av ombud vid Hotellfastigheter i Falköping AB:s bolagsstämmor
 15. Val av ombud vid Inera AB:s ägarråd
 16. Val av revisor för den ekonomiska föreningen Falköping Nu
 17. Val av ombud vid den ekonomiska föreningen Falköping Nu:s föreningsstämmor
 18. Val av ombud vid den ekonomiska föreningen Kommuninvests föreningsstämmor
 19. Val av revisor för den ideella föreningen Alphems Arboretum
 20. Val till styrelsen för Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 21. Val till styrelsen för Stenstorps Hembygds- och Fornminnesförening
 22. Val till styrelsen för stiftelsen Ekehagens Forntidsby
 23. Val av revisor för stiftelsen Ekehagens Forntidsby
 24. Val av styrelsen för stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum
 25. Val av revisor för stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum
 26. Val av ombud vid årsmötet med stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum
 27. Val av kassör för stiftelsen Alfred Lauréns Understödsfond
 28. Val av nämnden för stiftelsen Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete
 29. Val av kassör för stiftelsen Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete
 30. Val av nämnden för stiftelsen Axel och John Ekmans understödsfond
 31. Val till styrelsen för stiftelsen Donationsfonden Erika och Lauritz Kappers minne
 32. Val till bestyrelsen för stiftelsen Hjortska donationskassan
 33. Val av nämnden för stiftelsen Joh. Halléns understödsfond för behövande köpmän i Falköpings stad
 34. Val av revisor för stiftelsen Joh. Halléns understödsfond för behövande köpmän i Falköpings stad
 35. Val av kassör för stiftelsen Johan Erik Lauréns donationsfond
 36. Val av nämnden för stiftelsen Johan Malcom Blancks fond
 37. Val av styrelsen för stiftelsen 1913 års Maltdrycksbolags Understödsfond
 38. Val av borgerliga begravningsförrättare
 39. Val av gode män vid lantmäteriförrättningar
 40. Val av ombud vid årsmötet med Sweden Emilia Romagna Network, SERN
 41. Val till styrelsen för Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden – förslag
 42. Val av ombud till rådsstämmor för Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden
 43. Val av ombud till föreningsstämmor med den ekonomiska föreningen Ätrans Vattenråd
 44. Återbesättande av uppdraget som ersättare i stiftelsen Falköpings Utsädesfond efter Bengt Kullander (C)
 45. Val till förbundsdirektionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies